Soutěžní propozice SEAT ProRaceGolf Tour 2017

6. kolo - 29. září 2017 v Panorama Golf Resort, Kácov

Časový harmonogram ke stažení

Základní ustanovení

SEAT ProRaceGolf TOUR 2017 je série uzavřených golfových turnajů.
 
Turnajů se může zúčastnit držitel HCP na základě pozvánky od partnerů SEAT ProRaceGolf TOUR 2017 nebo promotéra. Soutěž je pořádána společně s majiteli nebo provozovateli golfových hřišť a golfovými kluby v České republice, případně golfovými kluby v zahraničí. 

Systém hry

Všechny turnaje SEAT ProRaceGolf TOUR 2017 jsou hrány systémem Stableford, dle pravidel golfu (R&A Golf Club of St. Andrews), soutěžního řádu ČGF, těchto soutěžních propozic a místních pravidel jednotlivých hřišť. Soutěž je vypsána pro kategorii (smíšené), HCP 0-12, 12,1-24, 24,1-36, 37-54.

Nadpis

Hraje se z odpaliště: muži kategorie 0-12 bílé, muži - žluté, ženy - červené, avšak soutěžní výbor může odpaliště změnit. Vítězi jednotlivých turnajů jsou hráči s nejvýšším počtem stablefordových bodů ve svých kategoriích, případně brutto výsledek. V případě rovnosti výsledů na prvním místě rozhoduje HCP.

Přihlašování do turnaje

Každý hráč se do turnajů přihlašuje prostřednictvím odpovědné osoby partnera Tour. Všechny turnaje budou vypsané na serveru www.cgf.cz. Hráči mají možnost se informovat o všech vypsaných turnajích prostřednictvím webu www.proracegolf.cz. Uzávěrka přihlášek bude vždy 2 dny před konáním turnaje. Hráči se musí přihlásit včas do termínu uzávěrky turnaje na jednotlivý turnaj. Pokud přihlášený hráč zjistí, že se nemůže turnaje zúčastnit, je povinen odhlásit se z turnaje emailem golf@prorace.cz pomocí odpovědné osoby partnera Tour.

Startovací listina

Startovní listina na každý turnaj základní části bude sestavena dle požadavků partnerů Tour. Případné požadavky na změnu startovního pořadí je třeba projednat s promotérem Tour nejpozději do uzávěrky turnaje. Oficiální startovní listina budu vždy zveřejněna vždy před startem. Ředitel turnaje a hlavní promotér mají právo provádět změny v již zveřejněné oficiální startovní listině pouze z důvodu zachování regulérnosti a plynulosti soutěže.

Systém soutěže

Soutěž je vypsána jako soutěž jednotlivců.

Hodnocení

V každém turnaji se vyhlašují první tři místa v jednotlivých kategoriích. Dále vyhlášení vložených soutěží na každém turnaji:

Longest drive - muži
Longest drive - ženy
Nearest to the pin
Straightest drive
Hole-in-one
Charitativní soutěž

Princip bodování

Soutěž jednotlivců XY
Systémem bodování ProRace XY

Celkovým vítězem Tour se stává hráč s nejvyšším počtem bodů - součet. V případě rovnosti bodů po posledním turnaji rozhodne rozehrávka na tři jamky systémem Stableford a v případě rovnosti následuje system Sudden Death.

Boduje se ve vložených soutěžích

Longest drive - muži 8 bodů
Longest drive - ženy 8 bodů
Nearest to the pin 8 bodů
Straightest drive 8 bodů
Hole-in-one 25 bodů
Charitativní soutěž (nearest to the pin) 8 bodů

Nadpis

Boduje se prvních 15 hráčů v každém turnaji, v každé kategorii, systémem:

1. místo -  25 bodů  9. místo -   7 bodů
2. místo -  20 bodů 10. místo -   6 bodů
3. místo -  16 bodů 11. místo -   5 bodů
4. místo -  13 bodů 12. místo -   4 bodů
5. místo -  11 bodů 13. místo -   3 bodů
6. místo -  10 bodů 14. místo -   2 bodů
7. místo -  9 bodů 15. místo -   1 bodů
8. místo -  8 bodů 16. místo -   0 bodů

Měřící přístroje

Při turnajích je povoleno používat měřicí přístroje (optické, elektronické, i jiné) poskytující informace o vzdálenostech, avšak výhradně o nich. Jestliže hráč během stanoveného kola použije měřicí zařízení, které je uzpůsobeno k měření nebo odhadování i jiných faktorů, 

Nadpis

které by mohly ovlivnit jeho hru (např. sklonu svahu, rychlosti větru, teploty apod.), poruší pravidlo 14-3. Trest za takové porušení je diskvalifikace bez ohledu na to, zda některá z těchto doplňkových funkcí byla skutečně využita, nebo ne.

Závěrečná ustanovení

Povinností všech hráčů je důkladně se seznámit s propozicemi SEAT ProRaceGolf TOUR 2017, aby zbytečně nedocházelo k nedorozuměním. Soutěž propaguje golf jako sport, ve kterém se respektují pravidla a úcta ke spoluhráči. ProRace si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Nadpis

Případné změny pravidel v Propozicích SEAT ProRaceGolf TOUR 2017 musí být udělány nejpozději 14 dní před začátkem prvního turnaje a musí být doručeny Partnerům Tour.

V Praze, 20. ledna 2017
Ředitel soutěže

ProRace system

Marketingová agentura, která již desátým rokem je známa především svým působení v motoristických disciplínách, především stejnojmeným týmem v Mistrovství světa World Superbike v kategorii Supersport.

Nadpis

Za tým v minulosti nastupovali jezdci jako Lukáš Pešek, či Gabor Talmacsi. Tým se honosí také několika tituly Mistra ČR v kategorii Superbike v osobě Miloše Čiháka, či pořádáním nejprofesionálnější motocyklové závodní školy “California Superbike school”.